Notering Adtraction, som driver ett affiliatenätverk, steg i premiärhandeln efter att bolagets aktie i dag börjat handlas på First North.

Några minuter efter börsöppning låg kursen på 73 kr vilket motsvarar en uppgång på drygt 21 procent mot teckningskursen på 60 kronor.

Det erbjudande på 181 miljoner kronor som Adtraction gjorde inför sin notering på Nasdaq First North övertecknades ”kraftigt”. Bolaget hade intresseanmälningar från över 12.500 investerare. Av erbjudandet utgör 75 miljoner kronor en nyemission. Med en teckningskurs på 60 kronor värderades bolaget till 630 miljoner kronor före före kapitaltillskottet.

Inför erbjudandets lansering hade bolaget fått teckningsåtaganden på motsvarande 75 procent av erbjudandebeloppet.