Se upp för seniorlånens snåriga villkor

Publicerad 2013-08-23 12:27

Seniorlån Att ta ett seniorlån kan vara ett sätt att dryga ut kassan. Men det gäller att exakt veta vad man ger sig in på. I värsta fall kan du behöva sälja din bostad.

Grundidén är enkel. Många 60-plussare har bostäder som är lågt belånade. Genom att belåna bostaden kan man frigöra kapital som blir ett välkommet tillskott i plånboken när pensionen inte räcker till.

Men ungefär här slutar enkelheten. Många seniorlån är ganska komplext uppbyggda och det gäller att vara medveten om vad man ger sig in på.

– För dig som överväger att ansöka om ett seniorlån är det viktigt att förstå hur de olika seniorlånen är uppbyggda. Du har då större möjlighet att avgöra vilket alternativ som passar dig bäst. Läs noga igenom all information om lånen, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något avtal, säger Ulf Rydstedt på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Något förenklat kan man dela in seniorlån i tre kategorier: lån med skulduppräkning, lån med ränteuppräkning och lån med försäkringslösning.

Skulduppräkning

Den vanligaste konstruktionen av ett seniorlån innebär att du slipper betala in ränta på lånet varje månad. Istället läggs räntan på skulden som alltså hela tiden växer. Lånet är därför uppdelat i två delar. En del används till att betala ut pengarna till dig varje månad. Den andra delen av lånet är reserverat för räntebetalningarna.

Även om du inte betalar in några räntor får du dra av räntekostnaden i deklarationen. Detta eftersom räntan i praktiken betalas genom lånet som hela tiden växer.

Alla fyra storbanker erbjuder seniorlån med skulduppräkning men detaljerna och villkoren varierar. Nordea kallar det för BoFlex Pension, SEB kallar det för Bolån 60+ medan Handelsbanken och Swedbank kort och gott kallar det för seniorlån.

Ränteuppräkning

När storbankerna sysslar med skulduppräkning så sysslar Svensk Hypotekspension med ränteuppräkning. Genom att belåna din bostad får du en engångssumma utbetalad från Svensk Hypotekspension. Du behöver inte betala räntorna med din inkomst. Istället räknas ränteskulden upp under lånetiden. Först när du säljer bostaden är det dags att betala räntorna.

Eftersom du inte betalar in några räntor får du inte löpande göra avdrag i din deklaration. Först när du säljer bostaden kan det bli aktuellt att dra av räntorna mot reavinsten vid försäljningen.

Lån med försäkringslösning

Folksam erbjuder en tredje variant av seniorlån kallad ”Seniorkapital”.  Du belånar din bostad hos SBAB och hela beloppet sätts in i en traditionell försäkring hos Folksam.

Varje månad får du en utbetalning från den traditionella försäkringen. En del av detta använder du sedan till att betala räntorna till SBAB. Därmed får du också dra av räntekostnaderna i din deklaration.

Tanken är också att du ska få avkastning på det kapital som ligger i försäkringen. I dagsläget är återbäringsräntan 6 procent. Denna återbäring betalas ut när lånet förfaller.

Tänk på att du också betalar en avgift för själva försäkringen. Årsavgiften ligger just nu på 288 kr men den stora kostnaden är den rörliga förvaltningsavgiften som ligger på 1,0 procent per år. Dessutom betalar man en årlig avkastningsskatt på försäkringen.

När lånet löper ut

Du som funderar på att ta ett seniorlån måste vara medveten om att pengarna förr eller senare ska betalas tillbaka. De flesta seniorlån har en fast löptid (10-40 år) och därefter måste du betala hela lånet eller ansöka om ett nytt. Det är inte säkert att ett nytt lån beviljas och risken är då stor att du blir tvungen att sälja din bostad för att kunna betala lånet.

SEB har dock en förnyelsegaranti som innebär att du kan bo kvar i huset så länge du vill. Men skulden kan då växa så att den till slut överstiger bostadens värde. När bostaden sedan säljs måste du eller ditt dödsbo ta till andra tillgångar för att kunna betala tillbaka lånet.

Svensk Hypotekspensions lösning har ingen tidsbegränsning och du kan alltså bo kvar i bostaden så länge du vill. Dessutom erbjuds en ”skuldfrigaranti” vilket innebär att skulden aldrig kommer att överstiga bostadens värde och alltså inte kommer belasta dina andra eller ditt dödsbos tillgångar.

Jämför lånen

Med tanke på att de olika seniorlånen har så vitt skilda konstruktioner och villkor är det svårt att ge ett generellt råd om vilken variant som är bäst. Det beror förstås på en mängd individuella faktorer.

För att underlätta jämförelsen har Konsumenternas bank- och finansbyrå utökat sin jämförelsetjänst för seniorlån. Där kan du på ett mycket överskådligt sätt jämföra de olika lånen på marknaden.

Jämförelsen hittar du på Konsumenternas bank- och finansbyrås sajt.