Så fixar du likviditeten

Publicerad 2014-10-21 14:00

Företag Att ha tillräckligt mycket pengar i bolaget så att det går att driva det vidare varje månad är ett ständigt hårt arbete för små företagare. Med en enkel kassaflödesanalys kan du ta grepp om företagets ekonomi.

Det finns ett par grundläggande faktorer som styr in- och utflödet av pengar i bolaget. Det första som bör göras är att förhandla så långt det går med både kunder och uppdragsgivare.

Du behöver ha bästa möjliga betaltid gentemot båda kategorierna. När det är gjort är grunden lagd till det som kallas rörelsefinansiering, att du kort och gott har tillräckligt med pengar varje månad föra att betala lönerna och fakturorna.

Grundregeln här är: snabbt in och långsamt ut, skriver Corrinne Uppman Helminen, på bloggen Green Room. Hon arbetar med SEB:s finansieringsprodukter till små och medelstora företag.

Hur det ser ut i ditt bolag får du klart för dig om du gör en enkel kassaflödesanalys. Den visar hur mycket av rörelsekapitalet som binds av dina kundfordringar, ditt varulager och de skulder dina leverantörer har gentemot ditt bolag, leverantörsskulderna.

Kassaflödesanalysen visar dig hur dessa tre faktorer samverkar, det vill säga när du får in pengar, och när de måste ut.

Självklart stämmer det nästan aldrig tidsmässigt, även om din verksamhet inte är lika extrem som de säsongsrelaterade bolagens. Deras intäkter kommer under en kort tidsperiod under året, medan utgifterna fördelas över alla månader, om än ojämnt.

Långsamt ut, snabbt in är tumregeln när det gäller ditt bolags kassaflöde. Detta är en konst i sig men det lönar sig alltid att jobba med dessa frågor, menar Corinne Uppman Helminen.

– När du känner att du gjort vad du kan på förhandlingsfronten kan det löna sig att prata med din bank om rörelsefinansiering. Det finns ett antal lösningar att ta till: till exempel kontokredit och fakturabelåning, skriver hon.

Kontokrediten har en fast nedre gräns för hur mycket du kan använda ditt företagskonto, eller dra över så att du får ett minussaldo. Det brukar kosta både ränta och vad som kallas limitavgift som är årlig.

Den betalar du för att du ska kunna dra över gränsen när som helst under året. Banken reserverar helt enkelt detta belopp för din räkning och det får du betala för, oavsett om du drar över eller inte.

Ett annat alternativ är fakturabelåning eller fakturaförsäljning. Du använder bolagets utgående fakturor för att tidigarelägga betalningarna.

Vid fakturabelåningen lämnar du kundfordringarna i pant till banken och får betalt inom ett par dagar i stället för den betalningstid som står på fakturan. Du får då en stor del av fakturan från banken direkt och resten när din kund betalat in fakturabeloppet till banken.

Vid fakturaförsäljning säljer du hela fakturan till ett factoringbolag och du kan få pengar samma dag, eller dagen efter. För den tjänsten tar factoringbolagen betalt, vanligtvis i form av procent på fakturan, inklusive momsen. Det brukar röra sig mellan 2 och 4 procent. Ju större belopp du säljer, desto lägre betalar du, procentuellt sätt.