Så energioptimerade Lars-Erik 70-talsvillan

Publicerad 2013-11-14 18:08

Månadens E-prizevinnare Lars-Erik Persson har metodiskt energioptimerat sin elslukande 70-talsvilla. I dag får han värme och el från solen och behöver inte bekymra sig nämnvärt över framtida driftskostnader.

Köper man en villa från 1970-talet får man vara beredd på lite arbete. Det vet Sollefteåbon Lars-Erik Persson som i närmare tjugofem års tid synat sitt hus i sömmarna och successivt förbättrat klimatskalet, ventilationen och energianvändningen.

– En dåligt isolerad villa byggd 1972 med direktverkande elvärme är ju ingen bra start. Men när vi flyttade in 1989 var energin inte fullt så dyr som idag, påpekar Lars-Erik.

Extrem elförbrukning

De tidigare ägarna hade haft en årlig elförbrukning kring 37 000 kilowattimmar. Det var i högsta laget, insåg Lars-Erik och hans fru.

– Vår första och kanske mest lönsamma åtgärd var att installera en modern kakelugn med fläktsystem i vardagsrummet. Vi öppnade också upp några av rummen på bottenvåningen för att värmen skulle spridas bättre. Förutom att eldningen minskar elvärmebehovet hjälper den till att förbättra självdragsventilationen i huset avsevärt.

Kakelugnen eldas dagligen under vinterhalvåret och sammanlagt förbrukar familjen 10-12 kubikmeter ved om året. För att få biligare uppvärmning köper Lars-Erik större partier av ved och samordnar inköpen med sin bror som bor utanför Sollefteå.

– Kakelugnen kräver viss skötsel och idag hade vi nog satsat på en effektivare och lite mer miljövänlig eldstad, till exempel en pelletskamin.

Moderna termostater

Att kombinera eldning med elvärme ställer krav på en bra temperaturreglering i rummen. De gamla elradiatorerna i villan dög inte för detta ändamål, så Lars-Erik valde att installera nya element med elektroniska termostater istället.

De nya elementen effektiviserade uppvärmningen med cirka 4000 kilowattimmar om året. Därefter återstod den stora utmaningen: att förbättra husets bristfälliga klimatskal.

– På ena gaveln av huset var tvåglasfönstren i mycket dåligt skick, så jag bestämde mig för att ersätta dem med argongasfyllda treglasfönster, de mest energieffektiva jag kunde hitta.

I samband med fönsterbytet passade Lars-Erik på att tilläggsisolera väggarna invändigt med 45 millimeter stenull. Efter denna åtgärd var elanvändningen nere på 15 000 kilowattimmar om året. Några år senare, 2004, upprepade han samma procedur på den andra gaveln av huset. Nu sjönk elanvändningen ytterligare till cirka 11 000 kilowattimmar.

Solen bidrar

Under de följande åren var han ”tämligen nöjd” med husets energianvändning – fram till 2012 då varmvattenberedaren började krångla. Lars-Erik insåg nu att det var ett bra läge att dra nytta av solen.  

– Ena sidan av taket har ett utmärkt söderläge så jag passade på att kombinera den nya varmvattenberedaren med inköp av plana solfångare, totalt fyra kvadratmeter.

Solfångarna täcker merparten av sommarhalvårets behov av tappvarmvatten i huset. För att minska varmvattenkostnaderna ytterligare har Lars-Erik installerat snålspolande köksblandare och sparlatorer i samtliga dusch- och badrumsblandare. Dessutom jagar han eltjuvar i husets apparatpark med hjälp av en energimätare.

– Jag upptäckte att min kyl drar ganska mycket el och den ska jag byta ut så småningom. Även teven drar onödigt mycket i jämförelse med dagens apparater, så den har vi inte påslagen i onödan.

I somras kompletterade Lars-Erik solfångarna på taket med en solcellsanläggning på sex kilowatt. Det innebär att han både producerar varmvatten och el utan driftskostnad.

– Under sommaren får vi ett överskott av el som vi kan sälja till nätägaren. Sammantaget behöver vi bara köpa cirka 4000 kilowattimmar el om året.
 
Motiverade investeringar

Investeringarna har naturligtvis kostat en hel del. Grovt räknat har familjen lagt omkring 200 000 kronor på alla energiåtgärder. Men med tanke på den tidigare förbrukningen känns investeringarna väl motiverade, framhåller Lars-Erik.

– Huset har dessutom gett mig praktisk kunskap och stärkt mitt intresse för energifrågor. Den kunskapen är ovärderlig, tycker jag.

Energifakta/Familjen Perssons 70-talsvilla
Läge: 1,5-plansvilla i Sollefteå, byggd 1972.
Boyta: 167 kvm.
Hushåll: Två vuxna och emellanåt två barn på besök.
Uppvärmning och el: Direktverkande el, kakelugn, solfångare och solcellspaneler.
Energiåtgärder: Tilläggsisolering av väggar, byte av fönster, radiatorer och varmvattenberedare, energisnål belysning, snålspolande kranar, energikoll av samtliga hushållsapparater, investering i solvärme och solel.
Årlig energianvändning: Ca 4 000 kWh el netto och 10-12 kbm ved (ca 10 000-12 000 kWh).