Så dyr är din individuella tjänstepension

Publicerad 2017-05-18 06:31

Pension Tjänstepensionslösningar kopplade till kollektivavtal är oftast rejält prispressade. Men har du en individuell tjänstepensionslösning är risken stor att din pensionsförsäkring tyngs av höga avgifter. Nu kan du jämföra hur dyr din lösning är och om du kan göra något för att sänka kostnaderna.

Det är Konsumenternas Försäkringsbyrå som lanserat en guide för jämförelse av individuella tjänstepensioner. Det handlar alltså om tjänstepensionslösningar för dig som inte omfattas av kollektivavtal men som du och din arbetsgivare kommit överens om ändå. Även så kallade tiotaggarlösningar där höginkomsttagare kommit överens med arbetsgivaren om en individuell pensionslösning ingår i begreppet.

I Konsumenternas Försäkringsbyrås nya tjänst kan du jämföra vad olika lösningar kostar dig i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald.

Villkor och avgifter skiljer sig dock mycket åt mellan olika individuella tjänstepensioner. Tjänsten jämför därför bolagens standardlösningar för individuell tjänstepension. Men även där är skillnaderna stora. I slutändan kan det handla om hundratusentals kr i avgifter som försvinner genom de dyraste alternativen.  

– Det är inte ovanligt att en konsument har ett antal individuella tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare och om man har höga avgifter så kan det göra stor skillnad hur mycket som försvinner av pensionen i slutändan, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå i ett pressmeddelande.

På Konsumenternas Försäkringsbyrås sajt matar du in din ålder, när du vill gå i pension och hur mycket du sparat ihop. Du kan dessutom skriva in uppgifter om din egen försäkring och jämföra den med andra alternativ.

– Du får möjlighet att se jämförpris på försäkringsbolagens standardprodukter för individuell tjänstepension. Du kan ta ställning till om det är värt att flytta ditt kapital eller återköpa försäkringen, säger Stefan Thelenius.

Konsumenternas Försäkringsbyrås tjänst är bara en i raden av liknande på marknaden. Om du vill ha en personlig sammanställning över just dina försäkringar och möjligheten att flytta kapitalet så finns till exempel Pensiono.

Pensiono sätter kostnadsfritt ihop en sammanställning över dina försäkringar där en jämförelse av avgifterna och möjligheten att flytta ingår. Vill du sedan ha hjälp med att flytta pengarna kan Pensiono hjälpa dig mot en avgift.

– Det är inte alltid så lätt att flytta individuella tjänstepensionslösningar eftersom det tekniskt sett är arbetsgivaren som är försäkringstagare. Extra besvärligt blir det om det företag du jobbat för inte längre finns kvar eller om du inte längre arbetar där. Då kan det vara bra att ta hjälp för att allt ska gå rätt till, säger Privata Affärers pensionsexpert Magnus Gustavsson.

Av: Christer Fälldin, christer.falldin@privataaffarer.se