Tre megatrender: klimatförändringarna, digitaliseringen och en åldrande befolkning.

Fonder Det finns ett sätt att skydda sig mot en kommande konjunkturnedgång – investera i tidens starka megatrender.

Vår tids megatrender är den allt mer åldrade befolkningen, klimatförändringarna och digitaliseringen. Att investera i dem är ett sätt att skydda sig mot en konjunkturnedgång, menar Nordnets sparekonom Frida Bratt som i en blogg till Nordnets private banking-kunder diskuterar hur spararna kan dra nytta av de tre trenderna.

Trots att börserna går som tåget och fonder i många kategorier ökat starkt väntar många på en kommande börskrasch. Frida Bratt menar att ett sätt att skydda sig mot en konjunkturnedgång är att investera i fonder i linje med rådande megatrender.

Trender som påverkar ekonomin

Världsekonomin är i ständig förändring och det gäller att förändras med den och inte titta för mycket på historiska data och dra slutsatser utifrån hur det har varit hittills.

En megatrend är en global trend som verkar som en ekonomisk drivkraft. Megatrender kan förändra länders ekonomier och hela industrier. Som investerare kan vi därför dra nytta av att känna till och förstå dessa drivkrafter.

Trend 1: Vi blir allt äldre

Den första trenden är den åldrande befolkningen i de utvecklade länderna. Vi blir allt äldre och de flesta länders pensionssystem är inte långsiktigt hållbara, vilket även gäller Sverige. Höjd pensionsålder motverkar de negativa ekonomiska effekterna av att fler lever längre.

När vi blir allt äldre hinner vi också få fler sjukdomar, samtidigt som många länder fått en allt högre levnadsstandard, vilket i sin tur bidrar till en ökad förekomst av välfärdssjukdomar. Det blir allt vanligare förekommande även i folkrika asiatiska länder som Kina och Indien.

Läkemedelsfonder upp 12 procent i år

Det behövs mer mediciner när fler lider av sjukdomar, vilket gynnar hälsovårdssektorn. Indexet MSCI World HealthCare har på tre års sikt stigit med 52 procent, medan MSCI Sweden under samma period stigit med 40 procent. Bara i år har kategorin läkemedelsfonder i snitt stigit med nästan 12 procent och på ett år är uppgången 25 procent, påpekar Frida Bratt.

Trend 2: Digitalisering och AI

Den andra trenden är artificiell intelligens – och digitaliseringen. Den här trenden har etablerat sig sedan många år som en ”enorm megatrend” över hela världen och i alla branscher.

Automatisering, robotisering och 3D-printing förändrar alla branscher, inte minst handeln, medieindustrin och fordonsindustrin.

– Techbolagen har haft flera goda år på börsen, och en oro spred sig under hösten för väl höga värderingar. Men indexet MSCI Information Tech är sett på ett år det index som presterat bäst, vid sidan av läkemedelsindex. Hittills i år summeras uppgången i index till 16 procent, och på ett år 23 procent. Indexet består till övervägande del av amerikanska storbolag. Bara i år är snittuppgången bland Ny Teknik-fonderna 18 procent, säger Frida Bratt.

Låga värderingar

En av de mest kända fonderna bland många privatsparare är Robur Ny Teknik, ”en stjärna i kategorin”, enligt Frida Bratt. Men de båda framgångsrika förvaltarna har numera hoppat av för att starta fonden Core Ny Teknik.

– Jag tycker att fonden har varit den mest intressanta eftersom den till skillnad från många andra Ny Teknik-fonder letat mellanstora och små bolag på de nordiska börserna, och dessutom hittat de innovativa guldkornen. Nya fonden Core Ny Teknik bör ge möjlighet att göra detta i ännu högre utsträckning, i ett läge där värderingarna kommit ned ordentligt på tillväxtbolag med god kvalitet. Fler fonder med fokus på Ny Teknik är DNB Teknologi och BGF World Technology, säger hon.

Trend 3: Klimatet påverkar ekonomin

Den tredje megatrenden är klimatförändringarna. Förutom negativa effekter på klimatet kommer de också att påverka världsekonomin. Om inget görs för att bromsa klimatförändringarna kan BNP per capita år 2050 bli 1 till 3 procent lägre än i dag och 2-10 procent lägre år 2100, enligt en studie från OECD.

– Det beror på sämre folkhälsa och lägre produktivitet men också på att mer kapital kommer behöva läggas på att skydda oss mot effekterna från extremare väder.

Men görs investeringar på att aktivt motverka klimatförändringarna kan detta förstås öka aktiviteten i ekonomin, menar Frida Bratt. Det handlar om att ställa om hela sektorer.

– Hållbarhet är numera en hygienfaktor hos många finansaktörer, exempelvis tas hänsyn till hållbarhet hos de allra flesta vanliga Sverigefonder. Men det finns också fonder som aktivt väljer bolag som bidrar till den omställning som behöver göras för att stoppa klimatförändringarna. Det kan exempelvis handla om investeringar i företag som sysslar med miljöteknik, vattenhantering eller förnybar energi.

Aktivt förvaltade och dyra fonder

Fondtypen är generellt aktivt förvaltad, vilket gör att de är lite dyrare. Dessutom är det inte läge att förvänta sig hög avkastning på kort sikt – investeringar i megatrenden kan visa sin bästa sida längre fram.

Frida Bratt tipsar om den svenska fonden CB Save Earth Fund som ett exempel på en klimatfond som ligger i det lägre spannet avgiftsmässigt. Den har gått bättre än konkurrenterna under fyra av de senaste fem åren och har levererat en bra riskjusterad avkastning.

Exempel på andra klimatfonder är Nordea Global Climate & Environment och Nordea Klimatfond, den sistnämnda med fyra stjärnor hos Morningstar.