Så mörkar charterbolagen höga avbetalningsräntor

Publicerad 2015-06-12 11:02

Resor De kallar delbetalningen av resan för räntefri. Men på grund av avgifter som tillkommer blir den effektiva räntan ofta tvåsiffrig. Resebolagens marknadsföring kan strida mot lagen, enligt Konsumentverket.

Inför sommaren lockar charterbolagen resenärer med räntefria avbetalningsplaner. Så heter det åtminstone i marknadsföringen. I själva verket kan den effektiva räntan överstiga 10 procent eftersom avgifter utgår för såväl uppläggning som avier. 

Exempelvis kan du delbetala resan ”räntefritt” med Ving Holiday Card på både sex och tolv månader. I det finstilta framgår att den effektiva räntesatsen blir 7,25 procent för en resa som kostar 15 000 kr.

Avgifterna är desamma oavsett pris på resan, i det här fallet 295 kr för uppläggning och 29 kr per avi, vilket innebär att den effektiva räntan kan bli betydligt högre än så. Ju lägre pris på resan, desto högre blir räntesatsen. 

Även Apollo kallar delbetalningen med Semesterkortet för räntefri. Detta trots att den effektiva räntan blir 8,67 procent vid delbetalning på sex månader och 7,08 procent på tolv månader under samma förutsättningar.

Ytterligare ett exempel är Fritidsresor som till och med skriver ut att ”en uppläggningsavgift på 245 kr tillkommer om du önskar sex månaders räntefri betalning” med Fritidsresor Blue Card.

Enligt Konsumentverket får delbetalningen inte kallas för räntefri när det utgår en effektiv ränta. Resebolagen kan förbjudas vid vite att fortsätta med marknadsföringen.

– Det strider mot konsumentkreditlagen. Resebolagen lämnar alla uppgifter som krävs för att det ska ses som ett specifikt låneerbjudande. Och lånet blir ju inte räntefritt om det finns en effektiv ränta, säger Anna Hult, jurist på Konsumentverket.

Flera av resebolagen delar dock inte Konsumentverkets tolkning av lagen. Fritidsresor hänvisar till norska banken DNB som är leverantör av tjänsten. Enligt banken framgår det tydligt för konsumenten vad den samlade kostnaden är för krediten. 

Ving hänvisar i sin tur till Konsumentombudsmannens definition av ränta. Enligt denna är det ”oftast den årliga nominella räntan som anges”. Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, menar att räntefritt är ett ”allmänt accepterat uttryck”. 

Undantaget är Apollo som säger att de kommer ändra formuleringarna efter Privata Affärers upplysning. Kajsa Moström, informationschef på Apollo, håller med om att det kan uppfattas som vilseledande att kalla delbetalningen för räntefri när det utgår en effektiv ränta.

– Det här är en service som vi köper från Nordea och materialet som vi har använt kommer från banken. Vi har litat på att vår samarbetspartner uttrycker sig på ett sätt som är korrekt, säger hon.

Konsumentverket har ännu inte tagit beslut om de kommer att driva ärendet. 

– Om de gör en frivillig rättelse så nöjer vi oss med det. Om de inte skulle följa det så kan vi ge dem informationsföreläggande och lämna vidare ärendet till Marknadsdomstolen, säger Anna Hult på Konsumentverket.