Aktie Den företrädesemission som bostadsutvecklaren Oscar Properties föreslår i samband med förvärvet av en fastighetsportfölj från SBB ska behandlas på en stämma den 16 november.

Förslaget är att varje aktie i bolaget ger nio teckningsrätter. En teckningsrätt ger därefter rätt att teckna en ny stamaktie för 0:19 kronor per stamaktie.

På stämman kommer även ett utbyteserbjudande att behandlas. Enligt förslaget kommer preferensaktierna (av båda slag) köpas tillbaka av bolaget och som betalning erbjuda nya stamaktier.

Värdet, det vill säga återköpspriset, per preferensaktie och preferensaktie av serie B är satt till 25 respektive 120 kronor.

”Antalet stamaktier som kan emitteras i utbyteserbjudandet är begränsat till 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att utbyteserbjudandet och företrädesemissionen är genomförda”, skriver bolaget som ska komma tillbaka med slutliga villkor i utbyteserbjudandet senast den 13 november 2020.