Aktie Klövern meddelar på tisdagen villkor för sin sedan tidigare annonserade fullt garanterade nyemission på 2 miljarder kronor.

Teckningskursen har fastställts till 10 kronor per stamaktie, oavsett aktieslag.

Aktieägare i Klövern har företrädesrätt, för stamaktie av serie A och serie B, att teckna en ny aktie per fyra befintliga aktier av serie A respektive serie B. Teckningsperioden löper 19 november-3 december.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagstämma den 13 november.