Så blir pensionen 2014

Publicerad 2013-12-18 08:40

Sveriges pensionärer får i snitt 100 kronor mindre i plånboken varje månad nästa år. Men de som har allra lägst pension får istället några kronor mer.

I dag presenterade Pensionsmyndigheten sin årliga rapport om pensioner. Där konstateras bland annat att den genomsnittligga allmänna pensionen är cirka 12 000 kronor i år.

Men lägger man också till tjänstepensionen, som får en allt större betydelse, så blir den genomsnittliga totala pensionen några tusenlappar högre.

Det märks också i den regionala statistiken som visar att pensionerna är högst i stockholmsområdet och i delar av Skåne där många höginkomsttagare finns.

De lägsta pensionerna hittar man istället i Småland, på Gotland samt i vissa kommuner nära gränsen till Norge och Finland.

Lägre pension 2014

Nästa år sänks inkomst- och tilläggspensionen sänks med 2,7 procent, i snitt 300 kronor i månaden. Men samtidigt sänks skatten något medan premiepensionen höjs. Sammantaget gör detta att snittpensionären får 100 kronor mindre i plånboken.

De pensionärer som har allra lägst pension får dock ett tillskott, även om det inte handlar om några jättesummor (se Pensionsmyndighetens grafer nedan):