Elpriset Alla som förbrukar mer än 700 kWh per månad kommer att få ta del av regeringens elprisstöd. Men det kommer att dröja innan stödet når konsumenterna. Det framkom vid regeringens presskonferens på torsdagsmorgonen där detaljerna presenterades.

Häromveckan kom beskedet att hushåll som drabbats av höga elpriser ska få ett ekonomiskt stöd. Nu har detaljerna kring förslaget presenterats.

Alla som förbrukat minst 700 kWh i månaden under perioden december till februari kommer att få stöd. Men hur stort stödet blir beror på hur mycket hushållet förbrukat. Till exempel får den som förbrukat mellan 700 och 899 kWh per månad får totalt 300 kr i stöd. Sedan ökar beloppet ju mer el som förbrukats. Taket går vid 2000 kWh per månad då ersättningen sammanlagt blir 6 000 kr (se tabellen nedan).

Sammanlagt kommer regeringen att anslå nästan 7 miljarder kr för elprisstödet.

− Det här är ett viktigt stöd som når omkring två miljoner hushåll, det vill säga fler än var tredje hushåll i Sverige. Nu lägger vi ett fullt genomförbart och mer träffsäkert förslag på riksdagens bord, säger finansminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande. 

Men den som hoppats på ett snabbt bidrag riskerar att bli besviken. Först ska regeringen lägga en extra ändringsbudget i början av februari. Riksdagen kan sedan klubba igenom ändringsbudgeten i slutet av månaden. Först därefter kan elnätsbolagen, som ska hantera stödet, ansöka om ersättning från staten. Stödet kommer sedan automatiskt att betalas ut i form av avdrag på elnätsräkningarna. Du behöver alltså inte göra något för att ta del av stödet. 

− Regeringen har haft två tydliga prioriteringar i det här arbetet. Det ena är att stödet ska kunna betalas till dem som har fått höga elräkningar, så snabbt och så smidigt som möjligt. Det andra är att ta fram ett förslag som ger en rejäl kompensation just till dem som drabbats av elprishöjningen och det är framförallt personer som bor i hus och som använder el för att värma huset. Nu går vi fram med ett sådant förslag, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Tabell: Total ersättning vid olika förbrukningsnivåer.

elpristrappan

Källa: Regeringen