Notering Teckningskursen i Nordic Asias emission inför noteringen på First North har fastställts till 8:05 kronor per aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie den 6 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar högst drygt 24,8 miljoner nya B-aktier, vilket tillför bolaget högst 200 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Beräknad första handelsdag för Nordic Asias B-aktier är den 16 december under kortnamnet NAIG B.