Matpriser Socialdemokraterna kräver att regeringen omgående inrättar en priskommission för matpriserna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna konstaterar att svenska barnfamiljer pressas hårdare ekonomiskt än på många decennier och att matpriserna har rusat snabbare i Sverige än i många andra länder.

”Efter regeringens saktfärdiga hantering av kostnadskrisen har Socialdemokraterna krävt att regeringen kallar till sig matkedjorna och ger myndigheterna verktyg att granska priserna. Nu är det dags för nästa steg. Regeringen måste omgående inrätta en priskommission för att hantera de höga matpriserna”, står det i pressmeddelandet.

I priskommissionen bör alla aktörer från livsmedelskedjan ingå – från producentledet, grossisterna och de stora matkedjorna – liksom relevanta myndigheter som SCB, Jordbruksverket och Konkurrensverket.

Även aktörer från civilsamhället bör enligt Socialdemokraterna ingå, som pensionärsorganisationerna, studentorganisationerna, konsumentorganisationerna samt de organisationer som arbetar mot barnfattigdom.