Premiepension De fyra rysslandsfonder som har varit handelsstoppade sedan i mars avregistreras nu från premiepensionens fondtorg. Samtidigt öppnas spararnas konton för handel igen.

Det var i slutet av februari som de fyra rysslandsfonderna stängdes för handel på premiepensionens fondtorg i samband med att kriget i Ukraina bröt.

Nu avregistreras fonderna och värdet skrivs ned med 99,5 procent.

De drygt 90 000 spararna som berörs får alltså tillbaka 0,5 procent av det värde som fanns innan fonderna stängdes för handel.

– Värdet på rysslandsfonderna är inte möjligt att uppskatta i nuläget. Det finns en stor ovisshet eftersom Moskvabörsen, där underliggande aktier handlas, är stängd för utländska investerare, säger Erik Fransson som är chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

I och med avregistreringen kommer spararnas konton att låses upp och den kommer att kunna byta fonder igen.

För de knappt 30 000 pensionärer med investeringar i Rysslandsfonder är storleken på pensionsutbetalningen oförändrad under 2022. Men nästa år räknas utbetalningen om utifrån det nya kontovärdet, vilket innebär att utbetalningen minskar.

Pensionärer som till stor del har valt rysslandsfonder får en stor påverkan på sin utbetalade premiepension.

– Pensionsmyndighetens förhoppning är att framtida inlösen gör att delar av förlusten kan ersättas vid en senare tidpunkt. Det troligaste slutresultatet som det ser ut i dagsläget är tyvärr en bestående premiepensionsminskning för dem med investeringar i Ryssland, säger Erik Fransson.

Pensionsmyndigheten kommer att försöka lösa in fondinnehaven hos respektive fondbolag om och när fonderna öppnar för handel.

Pengarna, om det blir några, kommer att föras över till varje berörd sparares premiepensionskonto allt eftersom.

Myndigheten bedömer att avvecklingen kan ta flera år. Och en återvinning av några större belopp förutsätter att Moskvabörsen åter öppnar för handel för utländska investerare. När detta kan ske är i dag oklart.

Även sex östeuropafonder stängdes för handel den 28 februari 2022 på premiepensionens fondtorg med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.

De handelsstoppade östeuropafonderna berörs inte av beslutet om att avregistrera rysslandsfonderna.