Valuta Den ryska centralbanken föreslår ett brett förbud mot kryptovalutor då dessa anses utgöra hot mot den finansiella stabiliteten, befolkningens välbefinnande och penningpolitikens självständighet. Det rapporterar Reuters.

Förbudet skulle gälla användandet och utvinningen av kryptovalutor.

Ryssland har i flera år haft en skeptisk inställning till kryptovalutor och menar att de kan användas för penningtvätt eller terrorfinansiering. Under 2020 fick de laglig status men förbjöds som betalningsmedel.

Enligt centralbanken är ryssarna frekventa användare av kryptovalutor och transaktionsvolymen uppgår årligen till omkring 5 miljarder dollar.

Efter USA och Kazakhstan är Ryssland också tredje största landet när det gäller utvinning.