Rapport Värmeteknikbolaget Nibes resultat steg förvisso något jämfört med samma kvartal i fjol men nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. En nedskrivning av den ryska verksamheten tyngde resultatet.

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 941 miljoner kronor för det första kvartalet 2022, en ökning med 8,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 971 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av tio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen sjönk till 10,8 procent, jämfört med snittestimatet på 12 procent.

I resultatet för perioden ingår en engångskostnad i form av uppskattade nedskrivningar av koncernens verksamheter i Ryssland med 114 miljoner kronor. Koncernens tillgångar i Ryssland är därmed inte längre upptagna till något värde.

”Om engångsnedskrivningen på 114 miljoner kronor avseende våra ryska verksamheter räknas bort så skulle rörelseresultatökningen uppgått till 22,0 procent och den underliggande rörelsemarginalen till 12,1 procent”, skriver Nibes vd Gerteric Lindquist i rapporten.

Omsättningen uppgick till 8.749 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 8.106 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 26,8 procent, jämfört med snittprognosen om 18,4 procent.