Aktie Castellums vd och storägare Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management har avtalet om att sälja 40 miljoner aktier i Castellum till Akelius Residential Property.

Försäljningen görs med anledning av sjunkande börskurser på M2:s innehav vilket påverkat M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen, som motsvarar 12,2 procent av kapital och röster i Castellum, görs till en kurs om 115 kronor per aktie och är värd 4,6 miljarder kronor.

”Eftersom försäljningen görs under en så kallad tyst period, före Castellum planerar att offentliggöra delårsrapport för det tredje kvartalet 2022, har M2 ansökt om undantag från handelsförbudet. Castellum har beslutat att tillåta att M2 genomför den planerade transaktionen”, heter det i pressmeddelandet.

Efter försäljningen uppgår M2:s ägande i Castellum till 6,1 procent av kapital och röster.

Till Dagens Industri säger Rutger Arnhult att en försäljning av aktier i Castellum var det enda alternativet som stod till buds för att uppnå det kapital som krävs för att säkerställa M2:s förmåga att fullfölja sina finansiella framtida åtaganden.

På frågan om det finns risk att M2 måste göra ytterligare försäljningar i andra innehav om aktiekurserna fortsätter sjunka säger han att försäljningen i Castellum bedöms säkerställa M2:s förmåga att fullfölja samtliga framtida finansiella åtaganden.