Aktie M2 Holding, som styrs av Rutger Arnhult, har minskat innehavet i Wästbygg så att andelen av rösterna nu understiger 50 procent. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Efter transaktionen, som skedde den 22 december, uppgår M2 Holdings ägande i Wästbygg till omkring 16,4 miljoner aktier, motsvarande cirka 51 procent av totala antalet aktier och drygt 46 procent av rösterna.

Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick M2:s ägande i Wästbygg före transaktionen till 60 procent av aktiekapitalet och cirka 59 procent av rösterna.