Skatter Billigare bensin, fördubblat rutavdrag och slopad löneskatt för äldre. Här är några av de viktigaste skatteändringarna som börjar gälla i sommar.

På måndag, den 1 juli, träder en rad viktiga ändringar i kraft som påverkar många svenskar.

Slopad särskild löneskatt för äldre: Dagens löneskatt för äldre betalas på lön, förmåner och andra ersättningar till personer som fyllt 65 år. Särskild löneskatt tas även ut på bland annat inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Löneskatten drabbar även personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.Löneskatten infördes 2016 och ligger idag på 6,15 procent. Nu skrotas den.

Fördubblat rutavdrag: Taket höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per person och år. De nya reglerna gäller hela beskattningsåret 2019. Tänk på att rut- och rotbidraget räknas ihop och inte får överstiga 50 000 kr per person och år. Har du fått rotavdrag för 30 000 kr i år kan du alltså som mest få 20 000 kr i rutavdrag.

Bensinskatten sänks: Uppräkningen av drivmedelsskatterna förändras så att de bara räknas upp med konsumentprisindex, KPI. De gamla reglerna när skatten räknas upp med KPI plus två procentenheter skrotas. Resultatet blir att skatten sänks med 16 öre per liter, inklusive moms.

Generationsskiften i fåmansbolag underlättas: Skattevillkoren blir likvärdiga för alla när fåmansföretag överlåts. Detta oavsett om bolaget stannar kvar i familjen eller säljs till utomstående.

Skattereduktion för gåvor återinförs: Från 1 juli får du en skattereduktion på 25 procent för gåvor till ideell verksamhet. Maxtaket ligger på 1 500 kr och år. Gåvans värde ska vara minst 200 kr och den totala summan under året uppgå till minst 2 000 kr.

Sänkt arbetsgivaravgift på lov- och helgjobb för skolungdomar: Arbetsgivare som anställer unga mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar. Det gäller lön och andra ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Reglerna gäller från 1 augusti.

Momsen för nättidningar och e-böcker sänks: Från 25 till 6 procent.

Höjd kemikalieskatt (elektronikskatt): Skatten höjs med 11 kr per kilo för vitvaror och 160 kr per kilo för övrig elektronik. Maximalt 440 kronor per vara. Träder i kraft den 1 augusti.