Fonder Under januari syntes stora inflöden i aktiefonder. Det som främst lockade var Sverige- och globalfonder. Men inflöden syntes också i Kinafonder medan USA-fonderna noterade nettoutflöden. Det visar statistik från Fondbolagens förening. 

Året 2023 inleddes med nettoinsättningar under januari månad. Totalt uppgick nettoinflödet till 5,5 miljarder kronor. Stora nettoinsättningar gjordes i aktiefonder. Det skriver Fondbolagens förening i sin månadsrapport.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 15,2 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 5,6 miljarder och från hedgefonder på 5,4 miljarder. Även blandfonder uppvisade nettouttag på 2,7 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 260 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till 6.328 miljarder.

”Det är roligt att många kan och prioriterar att spara under årets fattigaste månad. Och spararna väljer att köpa fonder med relativt högre risk. Det ser vi både på aktie- och räntesidan. Januaris positiva börsutveckling skapar helt klart sparglädje med riskvilja. Den energin ska vi ta vara på och njuta av. Men behåll också lite sparenergi för månader när börsen faller. Då är det extra viktigt att månadssparandet blir av”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

fondbolagen-kategori-jan-2

fondbolagen-kategori-jan