Aktie Aktien rusade när handeln i nöjesjätten Moment Group återupptogs vid börsöppningen på måndagen efter att ha stoppats strax före klockan 17 i fredags. Bolaget har meddelat att det har hittat en finansieringslösning.

Moment Group uppger sig ha löst tillförsel av likviditet och långsiktig finansiering genom en överenskommelse som innefattar lån med superförmånsrätt, nedskrivning av obligationen, genomförande av en fullt säkerställd företrädesemission, en riktad nyemission av aktier samt en riktad nyemission av teckningsoptioner.

Emissionsdelen ska bestå av dels en riktad emission av aktier om cirka 18,9 miljoner kronor till Gelba och Robus till en beräknad teckningskurs om cirka 0,125 kronor per aktie, dels av en företrädesemission av aktier om cirka 31,1 miljoner kronor, även den till en beräknad teckningskurs om cirka 0,125 kronor per aktie.

Utspädningseffekten för befintliga aktieägare efter genomförande av den riktade emissionen och, för de aktieägare som inte väljer att delta i, företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 92,5 procent och utspädningen efter nyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till cirka 93,6 procent.