ROYAL UNIBREW: EBITDA-RESULTAT 318 MLN DKK 1 KV (287)

2021-04-28 13:57:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska Royal Unibrew redovisar ett rörelseresultat på 229 miljoner danska kronor för det första kvartalet 2021 (200).

Det framgår av delårsrapporten.

Analytiker hade räknat med ett rörelseresultat om 196 miljoner danska kronor, enligt Infronts konsensus inför rapporten

Ebitda-resultatet i kvartalet uppgick till 318 miljoner danska kronor (287) och nettoomsättningen blev 1.605 miljoner (1.478). Här låg Infronts konsensus på ett ebitda-resultat om 289 miljoner danska kronor och en nettoomsättning på 1.500 miljoner.

Bolaget snävar in sitt prognosintervall för rörelseresultatet helåret 2021 till 1.525-1.625 miljoner danska kronor, att jämföra med den tidigare prognosen som låg på 1.475-1.625 miljoner.

Infronts konsensus låg inför rapporten på ett rörelseresultat om 1.603 miljoner danska kronor för helåret 2021.



Direkt-SE