Rottneros vände till marginell vinst

Publicerad 2007-11-19 16:55

Pappers- och kartongtillverkaren Rottneros redovisar en vinst efter finansnetto på 5 miljoner kronor för det andra kvartalet i år. Det kan jämföras med förlusten på 2 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen ökade till 779 miljoner kronor jämfört med 615 miljoner kronor.

Ökade kostnader för vedråvara har påverkat resultat för första halvåret negativt med 75 miljoner kronor och de höga priserna väntas bestå under resten av året, skriver bolaget i rapporten. Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret.

Som en del av besparingsprogrammet har styrelsen gett ledningen i uppdrag att förhandla om en neddragning på 30 tjänster vid Rottneros Bruk.

Bolaget väntar sig en fortsatt stark marknad för massa med fortsatta prishöjningar under året.

(TT)