Rottneros tar in 425 miljoner

Publicerad 2009-10-12 11:38

Massaföretaget Rottneros genomför en nyemission på 225 miljoner kronor för att stärka den finansiella ställningen.

Enligt bolaget är emissionen säkrad av bolagets största ägare och externa garanter.

Varje aktie ger rätt att teckna fem nya aktier för 25 öre styck, enligt ett pressmeddelande.

Dessutom genomförs en riktad emission till Rottneros banker genom kvittning av lån på 200 miljoner kronor.

”Genom nyemissionen får bolaget de finansiella resurser som fordras för att kunna genomföra intressanta, strategiska och lönsamhetsförbättrande investeringar under de närmaste åren. Samtidigt minskas den finansiella risken betydligt”, skriver bolagets styrelseordförande Rune Ingvarsson i en kommentar.

Emissionen ger också Rottneros möjlighet att satsa i Vallviks bruk.

TT