ROTTNEROS: STARK EFTERFRÅGAN PÅ MARKNADSMASSA 1 KV ENL VD

2021-04-22 08:19:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massatillverkaren Rottneros försäljningsvolym av marknadsmassa steg något under det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Detta tack vare en stark efterfrågan, skriver vd Lennart Eberleh i rapporten.

"Som en följd av främst den ovanligt kalla vinterväderleken minskade produktionen med sex procent till 102.500 ton. Samtidigt ökade våra leveranser två procent till 112.000 ton", skriver Rottnernos-chefen i delårsrapporten.

Rottneros rapport var åt det svagare hållet och Lennart Eberleh noterar att resultatet inte var tillfredsställande, men att det visar på en positiv utveckling.

"Jämfört med första kvartalet 2020 påverkade främst en svagare dollar. Samtidigt bidrog lägre rörliga kostnader positivt, tydligt påverkade av den goda tillgången på ved. Massamarknaden fortsätter att förbättras, med en mycket stark trend för listpriserna", uppger han.

Omsättningen minskade med 7 procent, jämfört med det första kvartalet året innan. De högre listpriser reflekteras i fakturerade priser med en viss fördröjning. Högre försäljningsvolymer bidrog positivt, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet försvagades under kvartalet till 11 miljoner kronor, att jämföra med 48 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Nedgången förklaras huvudsakligen av lägre försäljningspriser i kronor på grund av en svagare dollar.

Under kvartalet sågs en stark utveckling för listpriserna.

"Den starka återhämtningen på marknaden som främst drivs av Kina fortsätter. Listpriset per ton NBSK ökade under det första kvartalet med 150 dollar, till 1.030 dollar per den sista mars. Uppgången fortsatte i början av det andra kvartalet till 1.120 dollar och aviseringar om ytterligare prishöjningar på 100 dollar har gjorts för maj", noterar vd:n.

Rottneros Packagings nya tillverkningslinje togs i drift i början av april. Därmed fördubblar bolaget kapaciteten i Sunne.

"Vi har intentionen att inleda ett samarbete med en centraleuropeisk papperstillverkare med målet att nå trågtillverkning i industriell skala på den europeiska marknaden", framhåller Lennart Eberleh i vd-ordet.Direkt-SE