Rottneros satsar på nytt affärsområde

Publicerad 2007-11-20 10:51

Innevarande år kommer att vara ett uppbyggnadsår för Rottneros nya affärsområde Packaging och kapaciteten kommer att byggas ut i takt med att volymerna ökar. Rottneros har en maskin på plats vid bruket i Rotternos, Värmland och ytterligare en maskin ä

Han vill inte ge några siffror över hur många tråg som produceras eller vilken kapacitet som maskinerna har, bland annat då det beror på hur många skift produktionen körs i.

Trågen kan användas till djupfryst och kyld mat och tål uppvärmning till 200 grader. Utvecklingen av dem har skett tillsammans med forskningsinstitutet STFI-Packfors och i samarbete med livsmedelstillverkaren Gunnar Dafgård.

– Vi har aldrig utlovat några affärer, men det ligger i vårt intresse att få fram den här typen av förpackningar. Gör de (Rottneros) rätt kommer de att vara konkurrenskraftiga, säger Anders Wretman, inköpare på Gunnar Dafgård AB.

Rottneros nya tråg finns för tillfället på Dafgårds Billylasagner, men ett annat möjligt användningsområde är enportionsrätter enligt Anders Wretman. Där använder Dafgård nu pressade kartongtråg som har betydligt fler produktionssteg än Rottneros tråg.

– Där ser jag en möjlighet att ersätta rakt av, men det kommer att vara priset som avgör, säger Anders Wretman till Nyhetsbyrån Direkt.

Dafgård köper för tillfället in 15 miljoner tråg för enportionsrätter varje år.

(Nyhetsbyrån Direkt)