ROTTNEROS: RÖRELSERESULTATET BLEV 1 MLN KR 4 KV (58)

2023-02-02 08:12:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett rörelseresultat på 1 miljon kronor för det fjärde kvartalet 2022 (58).

Pris, valuta och produktmix bidrog positivt till rörelseresultatet under perioden, medan ett turbinhaveri i Vallvik och högre kostnader höll tillbaka resultatet med cirka 60 miljoner kronor, uppger bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 730 miljoner kronor (598).

Resultat efter skatt uppgick till 9 miljoner kronor för (49). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (0:32).

Totalt föreslås en utdelning om 1:40 kronor per aktie för 2022. 0:50 kronor är hänförligt ordinarie utdelning (0:40) medan 0:90 kronor hänförs extrautdelning (0:20).

"Lönsamheten under fjärde kvartalet tyngdes dock av flera tillfälliga faktorer och en tilltagande kostnadsinflation på våra insatsvaror, samtidigt som konjunkturavmattningen påverkade efterfrågan negativt", skriver vd Lennart Eberleh i bokslutsrapporten.

Balansen på massamarknaden svängde under kvartalet till förmån för köparna genom att inbromsningen för den globala konjunkturen ledde till en svagare efterfrågan. Listpriset för NBSK sjönk därmed cirka 70 dollar jämfört med utgången av det tredje kvartalet, till strax under 1.430 dollar i slutet av december, framhåller Rottneros-chefen.

Under det fjärde fortsatte de höga massapriserna och en stark dollar att påverka bolagets marginaler medan produktion och leveranser hölls tillbaka av lägre volymer i främst Rottneros Bruk, då sliplinjen stängdes ner planenligt under december.Direkt-SE