ROTTNEROS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 71 MLN KR 3 KV (NY)

2021-10-22 08:56:55

(Tillägg: fyra sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 71 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-1). Resultatet per aktie uppgick till 0:47 kronor (-0:01).

Rörelseresultatet (ebit) landade vid 101 miljoner kronor (4).

Nettoomsättningen uppgick till 570 miljoner kronor (508).

Vd Lennart Eberleh konstaterar att nettoomsättningen ökade med 12 procent trots att leveranserna minskade med 13 procent. De högre priserna uppges vara den främsta förklaringen.

Han framhåller att massamarknaden fortsätter att vara stark.

"Att efterfrågan för en av våra viktigaste produkter, oblekt sulfatmassa (UKP), stigit med 26 procent under perioden januari-augusti är också ett styrketecken, heter det.

"Elmarknaden är ett orosmoln, de höga priserna under sommaren accelererade under september. Våra elsäkringar fungerar mycket väl för att neutralisera resultateffekterna, men spot-priset som vi köper till för produktionen har skjutit iväg och vi var tvungna att ta produktionsstopp på sliplinjen under september, såväl på timbasis som flera dagar i samband med underhållsstoppet. Sammanlagt var det cirka åtta dygn under kvartalet", framhåller Rottneros-chefen.Direkt-SE