Rottneros ökar förlusten

Publicerad 2014-01-24 08:53

Rapport Den starka svenska kronan och lägre produktion än väntat sänker massatillverkaren Rottneros resultat för fjärde kvartalet.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på -43 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-10). Resultatet per aktie uppgick till -0:28 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 317 miljoner kronor (329). Resultatet före skatt blev -43 miljoner kronor (0). Ingen utdelning föreslås för helåret 2013.

Resultatmässigt var 2013 ett svagt år, konstaterar vd Carl-Johan Jonsson i rapportens vd-ord. Orsaken är den under året starka svenska kronan och en lägre produktion än väntat.

Nettoresultatet för helåret landade på -158 miljoner kronor, inklusive jämförelsestörande poster.

Inför kommande kvartal ser vd:n dock positiva tecken.

”Hela det fjärde kvartalet präglades av det pågående förändringsarbetet som syftar till att skapa ökad lönsamhet. Förändring tar tid, men vi har redan sett resultat. Efter det årliga underhållsstoppen kan vi glädjande notera en god produktion under både november och december i Vallviks bruk”, skriver han.

Förändringsprogrammet ska vara genomfört till januari 2015.

Vidare framgår att bolaget har ansökt om tillstånd att öka produktionen vid Vallvik till 255.000 ton per. I dagsläget har Rottneros ett temporärt tillstånd att producera upp till 240.000 ton.