ROTTNEROS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 270 MLN KR 3 KV

2022-10-27 08:03:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 270 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (71). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (0:47).

Nettoomsättningen uppgick till 806 miljoner kronor (570).

Resultatet före skatt blev 341 miljoner kronor (90).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 miljoner kronor (101).Direkt-SE