Rottneros resultat rasar

Publicerad 2016-08-29 08:17

Rapport Massatillverkaren Rottneros resultat för det andra kvartalet var väsentligt lägre än för såväl det första kvartalet som samma period i fjol.

Avgående vd Per Lundeen visar dock ingen oro för utvecklingen.

”Nedgången för rörelseresultatet jämfört med motsvarande period i fjol förklaras av yttre faktorer som lägre massapriser och en något svagare dollar. /…/ Vår avkastning på kapitalet ligger fortfarande i toppen vid en jämförelse med branschen”, skriver han i rapportens vd-ord.

Produktionsvolymen vid de två bruken i koncernen ökade med 4 procent under kvartalet och nådde rekordnivån 100.000 ton, vilket bland annat förklaras av framgångar för utvecklingsprogrammet Agenda 500.

Lennart Eberleh tillträder som ny vd den 1 september.

Rottneros redovisade på måndagsmorgonen ett resultat efter skatt på 46 miljoner kronor för det andra kvartalet (81). Nettoomsättningen uppgick till 413 miljoner kronor (456) och resultat före skatt blev 56 miljoner kronor (75).