Rottneros plågat av höga elpriser

Publicerad 2007-11-20 10:15

Skogsföretaget Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 2 miljoner kronor, jämfört med vinsten på 7 miljoner kronor motsvarande period i fjol.Omsättningen steg från 596 miljoner till 615 miljoner kronor. Det stora problemet är de höga elprisern

”Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa under den resterande delen av året. Detta förväntas leda till en fortsatt positiv prisutveckling för massa”, skriver
företaget.

De höga elpriserna är dock ett bekymmer för koncernen. I februari sade ledningen att man planerar att dra ned kostnaderna med 100 miljoner kronor ”med särskild fokus på
rörliga kostnader”.

Bland annat talade man om att minska
personalstyrkan med 70 tjänster.

”Effekten av de höga elpriserna och prognoserna som pekar på fortsatt höga spotpriser på el innebär att
besparingsprogrammets omfattning och struktur i de mekaniska massabruken i Rottneros och Utansjö behöver
utvärderas ytterligare”, skriver bolaget.

Vilka åtgärder som i framtiden blir aktuella kommer att meddelas i september, tillägger bolaget.

(TT)