Rottneros minskar med 25 anställda vid Utansjö Bruk

Publicerad 2007-11-20 17:15

Rottneros minskar antalet anställda med 25 personer vid Utansjö Bruk. Enligt bolaget sker minskningen till stor del genom avtalspensioner och naturlig avgång.

Utansjö Bruk har haft en otillfredsställande lönsamhet i flera år, enligt Rottneros. Personalminskningen är en del i ett åtgärdsprogram som genomförs för att nå de besparingsmål som bolaget satt upp.

Efter förändringen kommer Utansjö Br