ROTTNEROS: AVVECKLAR SLIPLINJE, INVESTERAR I ÖKAD PROD CTMP

2022-08-16 08:09:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Massatillverkaren Rottneros har efter en genomförd strategisk analys beslutat att avveckla produktionen av slipmassa i Rottneros Bruk eftersom förutsättningar för långsiktig hållbar lönsamhet saknas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att cirka 40 personer kommer varslas om uppsägning. Kostnaden för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 60 miljoner kronor och produktionen förväntas upphöra vid årsskiftet, efter avslutade fackliga förhandlingar som nu inleds, heter det.

Kostnaderna för nedläggningen utgörs främst av avvecklingskostnader för personal och kommer belasta koncernens resultat under det tredje kvartalet. Endast en mindre del utgörs av nedskrivningar på anläggningar.

Under 2021 uppgick koncernens produktion av slipmassa till 64.000 ton, motsvarande 16 procent av Rottneros totala produktion om 395.300 ton. Sliplinjens andel av koncernens nettoomsättning utgjorde samma år drygt 10 procent medan bidraget, inklusive elsäkringar, till koncernens nettoresultat var marginellt, heter det.

Samtidigt planerar koncernen att investera 160-200 miljoner kronor för att nå "väsentligt" ökad kapacitet och produktion i brukets CTMP-linje.

"Koncernen bedriver ett förprojekt för vidareutvecklingen av CTMP-linjen. Målet är att nå en produktionsnivå om minst 150.000 ton årligen från dagens 120.000 ton, med en förväntad investeringskostnad om 160 till 200 miljoner kronor. Förprojektet inkluderar även frågor om råvaruförsörjning och långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga elpriser", skriver Rottneros.

Förprojektet beräknas vara klart under det fjärde kvartalet 2022.Direkt-SE