Rottneros AB: Rottneros tar nästa steg mot produktion av fibertråg i Polen

2023-02-17 14:00:00

Investeringen i fabriken väntas sammanlagt uppgå till motsvarande cirka 230 MSEK. Tillverkningskapaciteten beräknas uppgå till cirka 80 miljoner förpackningar per år, vilket är väsentligt fler jämförd med anläggningen i Sunne. Bolaget förväntas omsätta i storleksordningen 140 MSEK årligen när fabriken når fullt kapacitetsutnyttjande.

Produktionen kommer bland annat inriktas mot högbarriärsförpackningar, med förlängd hållbarhet av livsmedel, men även mot förpackningar med enklare funktionskrav. Trågen klarar hög värme och är utmärkta till frysta eller kylda livsmedel. Råvaran utgörs av massa från Rottneros Bruk.

"Det är mycket glädjande att vårt stora projekt tillsammans med Arctic Paper inom hållbara förpackningslösningar i Polen nu tar nästa steg. Syftet är att använda anläggningen som en förebild för att demonstrera såväl den höga kvaliteten som en skalbar och konkurrenskraftig produktion, utöver att förse marknaden med fossilfria förpackningslösningar. Projektet utgör därmed en milstolpe för att visa att teknologin som vi utvecklat i Sunne även fungerar i full industriell skala", säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Cision