Rottneros AB: Rottneros finansiella rapportering 2023

2022-11-15 08:00:00

+-----------+-------------------------------+
|2 februari |Bokslutskommuniké 2022 |
+-----------+-------------------------------+
|21 mars |Årsredovisning 2022 |
+-----------+-------------------------------+
|26 april |Delårsrapport januari-mars |
+-----------+-------------------------------+
|21 juli |Delårsrapport januari-juni |
+-----------+-------------------------------+
|26 oktober |Delårsrapport januari-september|
+-----------+-------------------------------+

Rottneros ordinarie bolagsstämma hålls den 27 april 2023.

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.

Du hittar också Rottneros kalender på vår webbplats: Rottneros.se/Investerare.  (https://www.rottneros.se/investerare/finansiella-rapporter/)

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB
+46 (0)270622 70, monica.pasanen@rottneros.com (monica.pasanen@rottneros.com%20)

Cision