Rottneros AB: Rottneros årsredovisning 2022 publicerad

2023-03-21 08:00:00

En tryckt version kan beställas per email på: info@rottneros.com.
Distribution av den tryckta årsredovisningen beräknas ske från den 25 april 2023.

____________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2023 kl 08.00 CET.

Cision