Rottneros AB: Rottneros annonserar höjda priser på högutbytesmassa

2021-10-27 13:55:33

Höjningen speglar de snabbt stigande kostnaderna för energi, i synnerhet el, men även stigande kostnader för frakt samt kemikalier.

Rottneros är en leverantör av fiber till utvalda nischer och applikationer inom specialpapper och kartong. Rottneros erbjuder ett brett sortiment av sulfat- och högutbytesmassa (blekt och oblekt) tillverkat av ansvarsfullt brukad vedråvara från skog nära bruken.

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklingsdirektör, Rottneros AB

____________________________________________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Gillberg
Försäljningschef, mekanisk massa, Rottneros AB
erik.gillberg@rottneros.com
Mobil: 070-343 10 34

Cision