Rapport Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 1.092 miljoner kr för det andra kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar låg enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser i genomsnitt på ett resultat före skatt på 1.112 miljoner kr.

I resultatet ovan ingår jämförelsestörande poster om -118 miljoner kronor. Väntat var -57 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 1.321 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 1.270 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 9.361 miljoner kronor. Här väntades i snitt 9.305 miljoner kronor, enligt Infront Data. Organiskt ökade försäljningen med 0 procent, vilket var väntat.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.