Notering Det slutgiltiga priset i Rockers erbjudande inför den kommande listningen på First North är fastställt till 16:50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i bolaget på cirka 1.492 miljoner kronor efter att erbjudandet genomförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar cirka 13,4 procent av aktierna i Rocker efter genomfört erbjudande. De nyemitterade aktierna väntas tillföra bolaget cirka 200 miljoner kronor före avdrag för erbjudandekostnader. Om övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut uppgår det totala värdet av erbjudandet till cirka 230 miljoner kronor, motsvarande cirka 15,1 procent av samtliga aktier i Rocker efter att erbjudandet genomförts

Rockers två största aktieägare, Schibsted Tillväxtmedier och LMK2 har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet till ett sammanlagt värde om upp till 100 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten löper 20-27 oktober och för institutionella investerare 20-28 oktober.

Första handelsdag väntas bli den 29 oktober.

Rocker är leverantör av digitala finansiella tjänster och betalningslösningar.