Notering Rocker, som tillhandahåller finansiella tjänster, avser notera sina aktier på First North och gör inför det en nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rocker är verksamma inom digitala finansiella tjänster för vardagsekonomin samt betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet, uppger bolaget.

Schibsted Tillväxtmedier AB och huvudägaren LMK1 har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av erbjudandet. Vidare har vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter meddelat avsikt att teckna aktier.