Robust kontantstrøm og finansiell posisjon

2022-05-03 07:02:45

(Fornebu, 3. mai 2022) Mens mobilvirksomheten leverte bra resultater, ble kvartalet som helhet påvirket av våre investeringer i nettverksmodernisering og strukturelle transaksjoner i Asia, som begge er sentrale deler av vår strategiske agenda. Topplinjeveksten ble negativt påvirket av utviklingen i fastnettvirksomheten i Norge og den intensiverte konkurransen i Thailand.

Inntektene var stabile i kvartalet, mens EBITDA ble påvirket av utfasingen av kobbernettet i Norge, som nå er inne i sitt siste år. I tillegg bidro høyere energipriser og aktiviteter knyttet til de planlagte fusjonene i Thailand og Malaysia negativt. Dette resulterte i en organisk EBITDA-nedgang på to prosent. Fri kontantstrøm forble robust på 3,6 milliarder kroner, som ytterligere styrker Telenors finansielle stilling.

- Jeg er spesielt fornøyd med veksten i mobilinntekter og ARPU i våre nordiske virksomheter. Dette demonstrerer mulighetene som ligger i å tilby kvalitetsnettverk og tjenester i verdens mest avanserte telekommarkeder. I Asia ser vi solid vekst i Bangladesh og Pakistan, og de planlagte fusjonene i Thailand og Malaysia går nå gjennom de nødvendige regulatoriske stegene. Salget av Telenor Myanmar ble gjennomført i slutten av kvartalet, og konkluderte dermed en utfordrende prosess i en svært vanskelig situasjon, sier Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor ASA.

Telenor inviterer til en kapitalmarkedsdag den 20. september 2022.

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA Første kvartal År
(NOK i millioner) 2022 2021 2021
Driftsinntekter 27 009 27 518 110 241
Organisk inntektsvekst (%) 0,5 (0,6) 1,2
Tjenesteinntekter 20 879 21 236 84 828
Organisk vekst i tjenesteinntekter (%) 0.3 (3.2) (0,1)
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 660 12 209 49 162
Organisk EBITDA-vekst (%) (2,5) (0,8) (0,2)
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 43.2 44.4 44,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 6 570 (3 889) 1 528
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 183 3 685 17 942
Totale investeringer 5 268 4 224 22 345
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 2 434 2 992 11 015
Total fri kontantstrøm 3 589 3 834 12 668
Mobilabonnementer – endring i kvartalet / totalt (millioner) 0.8 3.0 172,2

Sammendrag av første kvartal 20221)

  • Den norske kronen styrket seg mot alle relevante valutaer gjennom kvartalet, som hadde en negativ innvirkning på de samlede inntektene på 0,6 milliarder kroner. Det hadde en negativ effekt på tjenesteinntektene tilsvarende 0,4 milliarder kroner og en negativ effekt på EBITDA før andre inntekter og kostnader tilsvarende 0,2 milliarder kroner.
  • Samlede rapporterte inntekter var på 27,0 milliarder kroner. Det er en nedgang på 0,5 milliarder kroner, og kommer som følge av negative valutabevegelser. Organiske tjenesteinntekter opprettholdt et stabilt nivå.
  • Rapporterte driftskostnader økte med 0,2 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,4 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent.
  • Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 11,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,5 prosent. Organisk EBITDA falt med 2,49 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,2 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 15 prosent av inntektene.
  • Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA endte på 6,6 milliarder kroner i kvartalet.
  • Total fri kontantstrøm endte på 3,6 milliarder kroner i kvartalet.
  • Gjeldsgraden gikk ned til 1,9x fra 2,1x ved slutten av forrige kvartal.
  • Fra og med dette kvartalet er finansiell og operasjonell informasjon om Telenors nordiske tårnvirksomhet inkludert i kvartalsrapporten, se side 31.

1)Vennligst se side 24 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, Telenor Group

+47 934 67 224 | david.fidjeland@telenor.com 


GlobeNewswire