Fonder Swedbanks fondbolag Swedbank Robur skärpte och förtydligade vid årsskiftet sin policy för ansvarsfulla investeringar. Bland annat exkluderas investeringar i kommersiell spelverksamhet (gambling), och arbetet med uppföljning och översyn av hållbarhetsarbetet samt strategin för att välja bort förtydligas, uppger Swedbank Robur i ett pressmeddelande.

”Att kontinuerligt arbeta med att se över sina riktlinjer är en viktig del i vårt arbete. Genom att skärpa och tydliggöra våra policys och strategier steg för steg, kan vi också ge våra sparare en större förståelse för hur vi arbetar och vad vi som förvaltare står för”, säger Pia Gisgård som är chef hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur.

I strategin för att välja bort införs två nivåer. Det innebär att fonderna antingen väljer bort enligt Policy för ansvarsfulla investeringar, eller går något längre och följer Policy utökad. I den utökade nivån väljs bland annat även alkohol, vapen och krigsmateriel bort.

Vid årets policyrevidering har fondbolaget även kompletterat sina riktlinjer med ett flertal så kallade Expectation papers som är Swedbank Roburs ståndpunkter i angelägna frågor.

”Expectation paper är ett bra sätt att klargöra för våra sparare hur vi ställer oss i olika frågor. Ett exempel på något som vi vet har varit efterfrågat är hur vi ser på djurskydd”, säger Pia Gisgård.