Aktie Klädbolaget RNB, Retail and Brands, ser över möjligheterna att fortsätta som ett fristående börsnoterat företag varpå flera alternativ undersöks vilket också meddelats om tidigare. Bland annat ser bolaget över alternativet att förvärva kompletterande verksamhet genom utgivande av nya aktier eller sälja existerande verksamhet och förvärva ny verksamhet, enligt ett pressmeddelande. På börsen var aktien en vinnare på tisdagen, upp över 40 procent, men studsade mer än 20 procent tillbaka på onsdagsbörsen.

Bolaget undersöker även möjligheten att i samband med dessa alternativ genomföra en riktad emission till aktieägarna för att inhämta nytt kapital.

Alla alternativ som möjliggör bolagets fortsatta drift kräver dock en uppgörelse med bolagets obligations- och hybridobligationsägare, skriver RNB vidare. Detta då bolaget i dagsläget saknar finansiell förmåga att fullt ut betala ränta och amortera på nominell obligationsskuld. En lösning som bolaget ser som genomförbar är att hela eller delar av obligationen konverteras till nya aktier. Detta skulle troligtvis innebära att obligationsägarna blir den största ägargruppen.

RNB:s målsättning är att under andra halvåret 2021 kunna meddela och informera om en lösning för bolagets fortsatta framtida drift.