RNB ökar vinsten

Publicerad 2016-12-21 07:44

Rapport Klädbolaget RNB redovisar ett resultat som var betydligt bättre än samma kvartal i fjol. Även den totala omsättningen ökade, även om försäljningen i jämförbara butiker föll något.

RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på 58 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2016/2017 (30). Per aktie var resultatet 1:71 kronor (0:90).

Bruttovinstmarginalen blev 54,9 procent (52,2).

Resultatet före skatt uppgick till 59 miljoner kronor (30).

Nettoomsättningen uppgick till 584 miljoner kronor (556). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 1,4 procent.

Räknar med ”markant” resultatförbättring

RNB förbättrade under det första kvartalet i det nya verksamhetsåret såväl bruttomarginal som nettoresultat rejält jämfört med samma period för ett år sedan.

Vd Magnus Håkansson spår nu en ”markant” förbättring av resultatet för 2016/2017, en skärpning av den tidigare formuleringen om en ”tydlig” förbättring.

”Med ett ökat resultat, en ökad försäljning samt förstärkta bruttomarginaler är Brothers en lysande stjärna med starkt momentum”, skriver han om Brothers, ett av de tre koncepten i koncernen.

För Polarn & Pyret förbättrades resultatet sedan en rad förändringar av organisation och erbjudande genomförts.

”Bruttomarginalerna fortsätter att förbättras främst drivet av ett förbättrat arbetssätt kombinerat med bättre precision i marknadsföringen”, kommenterar vd:n, som tror på fortsatta resultatförbättringar under året.

Svårare var det för Department & Stores, där NK drabbats av de stora gatuarbetena i Stockholms innerstad och inte minst på Hamngatan.

”Trots att ett stort antal nybyggda avdelningar har tagits i drift under kvartalet klarar inte Departments & Stores av att kompensera för svaga besökssiffror i inledningen på kvartalet till varuhusen och butikerna”, konstaterar Magnus Håkansson, som betonar att resultatet också påverkades av kostnader av engångskaraktär.

För RNB totalt sjönk försäljningen i jämförbara butiker i Sverige med 1,4 procent, vilket är en mindre nedgång än för marknadens tillbakagång om 2,1 procent.

RNB redovisar ett resultat efter skatt på 58 miljoner kronor för perioden september-november i det brutna räkenskapsåret (30). Bruttovinstmarginalen blev 54,9 procent (52,2) och resultat före skatt uppgick till 59 miljoner kronor (30).

Nettoomsättningen blev till 584 miljoner kronor (556).