Rapport Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 111 miljoner kr för det första kvartalet 2021. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 100 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 1.398 miljoner kr, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.366 miljoner kr.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 107 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 97,8 miljoner kr.

Resultatet före skatt var 127 miljoner kr, jämfört med väntade 93,4 miljoner kr.

Resultatet efter skatt landade på 106 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 71,2 miljoner kr.

Cloetta har ingått avtal med befintliga banker om flervalutalån och checkräkningskredit. Ett beslut har även tagit om att forsätta med bolagets befintliga företagscertifikatprogram. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med rapporten.

Ett lån på 0,8 miljarder kr har förlängts med återbetalning 30 juni 2023 samt möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Vidare har ett lån i euro refinansierats avseende ett belopp om 125 miljoner euro för återbetalning den 30 juni 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Checkräkningskrediten har sänkts till 60 miljoner euro från tidigare 120 miljoner euro, vilken är tillgänglig fram till 30 juni 2025 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Cloetta investerar cirka 130 miljoner kr i förpackningsteknologi för kartonger. Det framgår också av delårsrapporten. Investeringen kommer ske under 2021 och 2022 och görs utöver normala investeringar.