Anna Breman, vice riksbankschef.

Inflation De internationella bankproblemen adderar osäkerhet i en redan osäker miljö. Samtidigt har den underliggande inflationen fortsatt att stiga, vilket talar för att penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande. Det uppger vice riksbankschefen Anna Breman på tisdagen, enligt en sammanfattning av ett anförande som publicerats av Riksbanken.

Hon säger att Riksbanken i nuläget inte ser att den svenska finansiella stabiliteten skulle vara hotad, men tillägger att centralbanken följer utvecklingen noga och ”har som alltid beredskap att agera om det skulle behövas”.

Anna Breman säger vidare att inflationen samtidigt är ”problematiskt hög”, och att det är extra utmanande att det är just livsmedelspriser som ökar snabbt eftersom det drabbar hushåll med låga inkomster särskilt hårt.

Enligt Breman kan den svaga kronan ha en viss betydelse för att matpriserna ökar, men det kan inte förklara hela uppgången. Hon noterar att norska livsmedelspriser inte ökat lika fort, trots en liknande valutautveckling.

Hon upprepar att Riksbankens bedömning i februari var att styrräntan troligen skulle höjas med 25 eller 50 punkter i april, och att Riksbanken samtidigt var tydlig med att inkommande data och dess betydelse för inflationsutvecklingen kommer att vara avgörande för penningpolitikens utformning.

Anna Breman påpekar att det hinner komma in mer information inför det penningpolitiska mötet i april som hon kommer att väga samman för att bedöma vad som är en lämplig penningpolitik.

”Det är fortfarande ytterst viktigt att vi agerar för att inflationen inom rimlig tid ska bli låg och stabil igen”, säger hon.