Anna Breman, vice riksbankschef.

Räntan Inflationen är nu alldeles för hög och visar ännu inga tydliga tecken på att sjunka. Penningpolitiken behöver därför vara tydligt åtstramande en betydande period framöver för att inflationen inte bara ska sjunka utan också vara kvar på en låg och stabil nivå. Det säger vice riksbankschefen Anna Breman i ett anförande på onsdagen, enligt en sammanfattning från Riksbanken.

Hon sade att när inflationen sjunker tillbaka och återigen blir låg och stabil ökar förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling, en stark arbetsmarknad och en ökad levnadsstandard.

Breman konstaterade att inflationen främst orsakades av två globala kriser; pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Men prisökningarna har spridit sig brett till alla priskategorier, även till tjänstepriser som påverkas mycket av inhemska faktorer.

”Penningpolitiken kan inte påverka energipriserna, men den kan hindra att inflationen biter sig fast på hög nivå och orsakar en pris-och lönespiral. Efterfrågan dämpas, vilket gör det svårare för företag att fortsätta att höja priserna”, sade hon.

Hon noterade att de räntehöjningar Riksbanken gjorde under förra året har börjat få tydlig effekt på svensk ekonomi, vilket också kommer att synas allt mer på inflationen under året. Men prognoserna är osäkra.

”Vad inkommande data säger om inflationsutvecklingen kommer därför att vara avgörande för penningpolitikens utformning framöver. Det är viktigt att vi ser att inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade och att den nedgång som skett i energipriser också följs av minskad prisökningstakt i fler priskategorier, som tjänster-, livsmedel- och varupriser”, sade hon.

I anförandet sade hon att de behöver se en bred nedgång i inflationen, bland fler priskategorier, innan de kan säga att det börjat vända.

I närtid är det därför fokus på ytterligare räntehöjningar. De har sagt mest troligt 25 eller 50 punkter vid nästa möte.

”Sedan kan det bli ytterligare höjningar eller så kan vi välja att avvakta, det beror på vad som händer med inkommande data, av vad vi ser framåt och en samlad bedömning av vad som sker i svensk ekonomi”, sade hon.

Hon framhöll att de kommer att göra vad som krävs för att inflationen igen ska bli låg och stabil.

”Vi kan inte tillåta att vi hamnar i en pris- och lönespiral, vi kan inte hamna i en situation där svensk inflation biter sig fast vid 7, 8, 9, 10 procent. Det kommer vara oerhört skadligt för svensk ekonomi om vi hamnar där”, sade hon.