Erik Thedéen, chef för Riksbanken.

Räntan Penningpolitiken behöver fortsatt vara stram för att få ned inflationen. Risken för en internationell finanskris bedöms som liten. Det säger riksbankschefen Erik Thedéen på torsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Han kommenter de problem som uppstått i ett par amerikanska nischbanker och i den schweiziska banken Credit Suisse.

”Även om läget har blivit lite lugnare finns det en underliggande oro för att problemen ska sprida sig till andra banker och vidare i det finansiella systemet. Jag tycker man ska ha en sansad men också ödmjuk inställning till den risken”, säger han.

Just nu verkar sannolikheten för en internationell finanskris vara liten, liksom spridningseffekter till Sverige. Det är stor skillnad på de banker som har drabbats och de svenska bankerna som har hög lönsamhet, god likviditet och relativt stora kapitalbuffertar, fortsätter riksbankschefen.

”Men det finansiella systemet är starkt sammankopplat på global nivå och det finns all anledning att vara vaksam”, säger han.

Han tillägger att det finns en fara med att inflationen fastnar på en hög nivå och menade att ju längre tid inflationen ligger över målet, desto större är risken att hushåll och företag blir mer benägna att fokusera på vad inflationen har varit och ställer in sina förväntningar därefter.

Det blir då svårare att planera och fatta ekonomiska beslut och det leder till att ekonomin fungerar sämre i stort. En låg inflation skapar istället förutsättningar för en miljö där inflationen inte blir en faktor som folk oroar sig för eller tänker på vid ekonomiska beslut till vardags.

”Inflationen behöver vända ner på ett tydligt sätt i år. Vår bedömning i februari var att det behövs högre räntor för att inflationen ska stabiliseras vid målet inom rimlig tid”, säger Erik Thedéen.

Detta medför en kostnad för många hushåll, men en långvarigt hög inflation är betydligt mer kostsamt för hushållen. KPIF-inflationen exklusive energi i februari var betydligt över Riksbankens senaste bedömning och det är inte någon tvekan om att penningpolitiken därför fortsatt måste vara stram.

”Men oron kopplade till problemen i de internationella bankerna kan också ha en avkylande effekt på ekonomin, till exempel om räntor gentemot företag börjar stiga, villkor för lån skärps, tillgångspriser sjunker och kreditvolymer minskar”, säger han.

Innan Riksbankens nästa beslut i slutet av april kommer de ha fått mer information om den ekonomiska utvecklingen, inklusive ett nytt utfall för inflationen.

”Vi kommer som alltid väga ihop all information och göra en ny samlad bedömning inför nästa beslut. Inflationsmålet är Riksbankens överordnade mål och vi kommer att göra det som krävs för att inflationen ska bli låg och stabil igen”, säger riksbankschefen.