Erik Thedéen är sedan årsskiftet Sveriges riksbankschef.

Räntan Riksbanken följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och bedömer i nuläget att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. Det säger riksbankschefen Erik Thedéen inför finansutskottet på tisdagen, enligt en sammanfattning som Riksbanken publicerat.

Han kommenterar även bankproblemen i USA. Bland annat omfattas de svenska bankerna av hårdare regelkrav än de aktörer i USA som fått problem. De direkta exponeringarna gentemot dessa aktörer är även begränsade hos de svenska bankerna.

”Samtidigt är det inte ovanligt att turbulens på de utländska kapitalmarknaderna smittar av sig på Sverige. Vi bevakar därför situationen noggrant och har som alltid beredskap att vidta åtgärder om den snabbt skulle förändras”, säger Erik Thedéen.

I sitt anförande sammanfattade han också beslutet från februari och konstaterade att inflationen fortfarande är alldeles för hög och att penningpolitiken behöver agera för att inflationen ska falla tillbaka till 2 procent inom rimlig tid.